Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2012

01:24
0398 a9e7 420
Reposted fromFacelessFear FacelessFear
01:18
2437 028c 420
Reposted fromFacelessFear FacelessFear
Sponsored post
04:52
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
01:17
2829 f02e 420
Reposted fromcherryblossom15 cherryblossom15
01:17
2891 23fb 420
Reposted fromcherryblossom15 cherryblossom15
01:17
3980 c115 420
Reposted fromquotation quotation

August 14 2012

12:34
A potem dorastamy i serca nam pękają.
Reposted fromduszka666 duszka666 viaContine Contine
12:34
Szczerze? To ja sama nie wiem co czuję, czego chcę i czego oczekuję.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viapannozuzanno pannozuzanno

August 13 2012

22:24
7081 28cd 420
Reposted fromCherryBomb CherryBomb
20:30
5541 0464
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaachaya achaya
20:28
7422 5ce9 420
'Jeżeli będziesz w stanie zaakceptować każdą moją wadę wtedy będę pewna, że to miłość .'
Reposted fromcherry24 cherry24
20:28
Odpowiednia ilość wina smakuje jak miłość..
— Awkward.
20:27
7657 4a8d 420
Reposted fromshakemedown shakemedown
20:25
8034 cee3 420
Reposted fromcouldyougetlost couldyougetlost
20:24
Reposted fromshakeme shakeme
20:24
8306 0b35 420
Reposted fromaggraphy aggraphy
20:23
Patrzę w lustro i widzę jak codziennie coraz bardziej gasną moje oczy..
Reposted fromlabellavita labellavita
18:17
8864 5631 420
Reposted fromeklerrka eklerrka
18:16
8995 137e 420
18:15
9301 8508 420
Reposted fromchristi christi
18:14
To zadziwiające, jak mocno trzymamy się fragmentów przeszłości, czekając na przyszłość.
— Ally Condie - Dobrani
Reposted frompouler pouler viapannozuzanno pannozuzanno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...